Naši
začetki


Sabigradnje d. o. o. je družinsko podjetje z več kot 20 letno tradicijo na področju gradbeništva. Začetki njegovega delovanja segajo v leto 1994 kot družba z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.) na področju prodaje na malo in veliko.
Kmalu po ustanovitvi podjetja je prišlo do dopolnitve osnovne dejavnosti in opravljanja storitev na področju gradbeništva. Potrebe na trgu so pogojevale vse večji razmah gradbenih storitev, zato se je podjetje s 3 zaposlenimi oktobra 2001 preoblikovalo v novo kapitalsko družbo Sabigradnje d.o.o., kot pravni naslednik družbe z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.).

 

Naša
rast


Sočasno je prišlo do povečanja števila zaposlenih, med slednjimi predvsem zaposlitev visokokvalificiranega kadra. Število zaposlenih se je postopoma večalo.
Podjetje zaposluje med 10 do 20 delovcev. Število je odvisno od povečanja sezonskega dela.
Danes je Sabigradnje d. o. o., sodobno podjetje, ki izvaja gradbene storitve na širšem lokalnem okolju in izven njega.

 

Naši
cilji


- Utrditev položaja podjetja kot sinonim za kakovost in zanesljivost.
- Krepiti vlogo prepoznavnega gradbenega podjetja na lokalnem področju in širše
- Ohranjati primeren socialni položaj zaposlenih ter nenehno razvijati svoje potenicale in stopati v korak s časom

Preglejte naše projekte in se prepričajte


Naši projekti